Herb
Start Kontakt Dodaj do ulubionych
BIP Świercze     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
logo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
pkw
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Portal mapowy
BIP
Narodowy Spis Powszechny 2011
Powrzechny Spis Rolny 2010
Witryna obywatelska
Zielone mosty narwi
Modr
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
KRUS
logoPKSPKPTotalizator SportowyPogoda
urząd przyjaznymediom i społeczeństwu

Aktualności

 
2016-08-30

Prawda o problemach Puszczy Białowieskiej

Od kilku lat wzrasta zagrożenie od kornika w lasach Puszczy Białowieskiej. Dotychczas kornik zaatakował około 400 tys. m3 świerka z czego wyrobiono około 65 tys. m3. Szkody od kornika objęły dotychczas około 1500 ha. W trzech Nadleśnictwach świerk jest gatunkiem współtworzącym lub panującym na powierzchni około 13 tys. ha. W ślad za gwałtownym ginięciem świerka ulegają destrukcji powstałe przez setki lat siedliska i całe zespoły przyrodnicze.
 
2016-08-30

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo

UCHWAŁA Nr ……………..
 
2016-08-30

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek

UCHWAŁA Nr ……………..
 
2016-08-25

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.
 
2016-08-18

Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie

Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 roku zostały wpisane do KRS (0000231308) zmiany:
1. Zmiana nazwy na Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie
2. Nowy statut Związku
3. Zmiana Zarządu - prezes Henryk Krasucki
4. Zmiana adresu siedziby Związku na: ul. Orylska 3A, 06-400 Ciechanów
5. Adres poczty elektronicznej: zppm@op.pl
6. Nr telefonu: 608288481
 
2016-08-16

Inspekcja weterynaryjna

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, Główny Lekarz Weterynarii informuje co następuje.
 
2016-08-04

INFORMACJA WÓJTA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Dnia 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1900 na dolnym holu Publicznego Gimnazjum w Świerczach odbędzie się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców i właścicieli działek z miejscowości Klukówek, Klukowo i Wyrzyki w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla wyżej wymienionych wsi.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Kierunkami zagospodarowania określonymi w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świercze mapa do pobrania poniżej.

W przypadku nasuwających się pytań prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy – Panią Elżbietą Pruszyńską tel. /23/691 16 45 wew. 235

 


 
2016-08-03

Komunikat KRUS ws. terminu na opłacanie składek za III kw. 2016 roku

 
 
2016-07-28

Apel Prezesa KRUS do rolników

 
2016-07-12

Ministerstwo Środowiska informuje

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.
 
2016-06-30

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

ostatnia awaria w wodociągu i wysokie temperatury powietrza powodują okresowo zwiększone zużycie wody. Dlatego zwracamy się z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą gdyż mieszkańcy kilku miejscowości położonych w najwyższym punkcie gminy (Kowalewice, Ostrzeniewo, część Świercz i Prusinowic) są pozbawieni wody.

Zanim odkręcisz kran aby podlać trawnik czy warzywnik pomyśl o tych, którzy cierpią na brak wody do picia. Jeżeli już musisz podlać swoją działkę to rób to z głową i oszczędź swój czas. Gdy to będziesz robił w godzinach: 23 – 5 na pewno nie poparzysz rozgrzanym słońcem roślin i zrobisz to szybko przy większym ciśnieniu wody.

Zakazuje się napełniania oczek wodnych, stawów, basenów, podlewania upraw rolniczych i korzystania w tych celach z hydrantów. Wszystkich świadków takich zdarzeń prosimy o bezpośrednie, anonimowe informacje do urzędu gminy – tel. 23 6916045 lub konserwatorów wodociągów w naszej gminie: wodociąg Klukówek – 512 594 307 lub 664 934 805, wodociąg Świercze – 504 353 730.

Tylko wspólne działania i uświadamianie sąsiadów może w tej chwili wpłynąć na poprawę sytuacji.

Na kompleksowe rozwiązanie problemu nie przyjdzie już długo czekać. Przygotowana została przez gminę dokumentacja na modernizację ujęć wody i zwiększenie ich wydajności. Planujemy pozyskanie w najbliższym czasie środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i przystąpienie do wykonania niezbędnych inwestycji.

Jesteśmy przekonani iż w 2017 r. skończą się problemy z pełnym zaopatrzeniem naszych mieszkańców w wodę.Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Adamiak

Wójt Gminy
Adam Misiewicz
 
2016-06-20

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 
2016-06-16

List do rolników i dzieci od Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Jacka Dubińskiego

 
 
2016-02-23

Zapraszamy do korzystania z nowego modułu OGŁOSZENIA

 Zapraszamy do korzystania z nowego modułu
 
2016-02-18

Komunikat dot. opłat środowiskowych

 
2016-01-31

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych
 
2015-12-29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY ŚWIERCZE NA 2016 ROK

 
 
2015-12-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze w sprawie wysokości stawki taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

                   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 165/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalona została taryfa, która będzie obowiązywała od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
 
2015-12-01

UWAGA NA OSZUSTÓW !

             Informuję, że w ostatnim czasie nieznane osoby próbują wyłudzić pieniądze od mieszkańców naszej gminy i firm z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Świerczach, dzwoniąc z numeru komórkowego 884 824 280 podają się za pracowników Urzędu Gminy i oferują zakup map dla szkoły.
 
2015-11-19

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku !

 
 
2015-10-08

Właściciele psów agresywnych - przypomnienie

Przypominamy iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz. 856 ze zm.) na prowadzenie hodowli i utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymagane jest zezwolenie wydawane przez Prezydenta Miasta Lublin. Wykaz ras psów uznanych za agresywne znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r ( Dz.U. Nr 77 poz. 687 ).
 
2015-10-06

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
 
2015-09-02

Lataj z głową - kampania informacyjna ULC

W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego w trosce o bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego przygotował spot telewizyjny oraz stronę internetową www.latajzglowa.pl , mające na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi „dronami”.
 
2015-08-19

Tania administracja

                                      
 
2015-07-09

Sprostowanie informacji przekazanej przez ks. Wojciecha Wiśniewskiego w Ogłoszeniach parafialnych w Klukowie w dniu 05 lipca 2015 roku

         Ks. Wojciech Wiśniewski w dniu 05 lipca 2015 roku poruszył w Ogłoszeniach parafialnych sprawę dofinansowania montażu monitoringu wizyjnego przy kościele w Klukowie używając nazwisk radnych Jerzego Dębskiego i Wiesława Adamiaka, jednocześnie dokonał manipulacji  treścią pisma jakie złożyliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. Pismo to nie było skargą jak wskazał ksiądz. Było jedynym pismem jakie złożyliśmy, a w swojej wypowiedzi proboszcz sugerował, że wpływało wiele skarg. Naszą intencją nie była chęć zablokowania przeznaczonych środków na dofinansowanie monitoringu, chcieliśmy mieć pewność, że decyzje podejmowane
 
2015-07-09

Postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy

W ostatnim czasie wiele emocji budzą wszczęte postępowania   administracyjne w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Z przykrością stwierdzam, że inicjatorzy spontanicznych protestów nie zadają sobie trudu do rzetelnego przedstawienia sprawy, bazując na stwierdzeniach wyrwanych z kontekstu i nie potwierdzonych opiniach. W pierwszej kolejności ustosunkuję się do samych treści zawartych w pismach kierowanych do Wójta i Rady Gminy. Na początek aby choć trochę zapoznać się z tematyką lokalizacji elektrowni wiatrowych odsyłam wszystkich do zapoznania się z pełnym tekstem Pisma Departamentu Zdrowia Publicznego z dnia 27 lutego 2012 roku na które powołują się autorzy „protestu” oraz Pi
 
2014-11-21

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH -2014 r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wójewództwa mazowieckiego
 
2014-10-27

GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH

GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH ul. Zwycięstwa 30 FILIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W LEGIONOWIE
 
środa, 31 sierpnia 2016
244 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Cyrusa, Izabeli, Rajmundy
Platforma cyfrowa
Świetlice wiejskie
Wirtualny spacer
Wyłączenia bieżące
Zadaj pytanie Wójtowi (na pytania nie podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi nie będą zamieszczane)
Regulamin forum
Druki do pobrania
Galeria zdjęć
Kącik Przedsiębiorcy
Jan Paweł II Honorowy Obywatel
wiesci
PG Świercze
PSP Strzegocin
PSP Świercze
PSP Świeszewo strona
Blog OSP Świercze
Blog GBP Świercze
Młyn Gąsiorowo
Opieka nad małym dzieckiem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krok po kroku
LICZNIK ODWIEDZIN : 0266675
Urząd Gminy Świercze, Pułtuska 47, 06-150 Świercze, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: +48.236916045 ; 504232687, email: swiercze@op.pl, http://www.swiercze.pl
NIP: 568-13-16-504
Wszystkie prawa zastrzeżone
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI